NÜVE EC 160
ETÜV
NÜVE EC 160
Sıcaklı Aralığı: Ortam Sıcaklığı +7 °C / 50 °C
Sıcaklık Dağılımı /Dalgalanması: +0.3 °C / +0.1 °C
Programlanabilir Sıcaklık Alarm Aralığı: +0.5 °C / 5 °C
CO2 Dağılımı / Dalgalanması: +%0.3 / +%0.1
Bağıl Nem Seviyesi : %95 RH + %5