MF 10.1 Kesici-öğütücü başlık
ÖĞÜTÜCÜ BAŞLIK
MF 10.1 Kesici-öğütücü başlık
Proses tipi: sıra tipi (inline)
Maks. dairesel hız: 24.5 m/s
Maks. Besleme tanecik büyüklüğü: 15 mm