Loyka 0-90
REFRAKTOMETRE
Loyka 0-90
Çözünürlük 0.5 °Bx
Ölçüm aralığı 0 . . . 90 °Bx