Loyka 0-32
REFRAKTOMETRE
Loyka 0-32
Ölçüm Aralığı 0 . . . 32 °Bx
Çözünürlük 0.2 °Bx