HI934 Karl Fischer Kolorimetrik Titratör
KALORİMETRİK TİTRATÖR
HANNA HI934
Titrasyon Aralığı: %1-5 ppm
Çözünürlük: 0.1-0.0001% ppm
mV Aralığı: 2-1100 mV
Karıştırıcı Hızı: 200-2000 rpm